Formulieren – Huisartsen De Kroonsteen Beneden – Malden
Header afbeelding
Huisartsen De Kroonsteen Beneden
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Formulieren

U kunt hier de praktijkfolder downloaden

Als u zich wilt laten inschrijven in onze huisartsenpraktijk, wordt u verzocht zich aan de balie te melden. De assistente zal u vragen een inschrijfformulier in te vullen met uw gegevens zoals naam, adres en verzekeringsgegevens. Ook vraagt zij u naar een (kopie van) identiteitsbewijs (ook van de andere gezinsleden die zich inschrijven).
U kunt het “inschrijvingsformulier” ook hier  downloaden en inleveren bij de assistente of opsturen naar de praktijk. Daarnaast is het belangrijk dat uw medisch dossier zo spoedig mogelijk in ons bezit komt. Op deze manier kunnen wij zo zorgvuldig mogelijk werken. Wilt u zich daarom laten uitschrijven bij uw vorige huisarts en hem / haar vragen uw medisch dossier (digitaal) naar ons toe te sturen.

Het is belangrijk dat uw juiste adres, telefoonnummers, e-mailadres en apotheek in de praktijk bekend zijn.
Wij verzoeken u een wijziging in deze gegevens of de geboorte van uw zoon of dochter zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Dit kan door het invullen van het online wijzigingsformulier

Het medische dossier is een belangrijk document. De arts is wettelijk verplicht om deze op zorgvuldige wijze te beheren. Voorkomen moet worden dat derden er zonder toestemming van de patiënt kennis van kunnen nemen.
Daarom gelden strenge regels indien uw medisch dossier en /of dat van uw gezinsleden overgedragen moet worden aan uw nieuwe huisarts.
U kunt de folder ‘Overdracht medisch dossier’ hier downloaden. Het ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs kunt u afgeven in de praktijk of opsturen naar ons.

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om een medische verklaring vragen. Deze verklaring mag uw eigen huisarts niet afgeven, omdat hij of zij geen objectief en onafhankelijk oordeel kan geven.

Mocht een instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kunnen zij een onafhankelijke arts aanwijzen of door hun medisch adviseur informatie laten opvragen.

We hebben in de praktijk een folder met verdere uitleg, die u eventueel kunt meesturen naar de vragende instantie. U kunt deze toelichting hier downloaden.

Informatie verstrekken wij overigens alleen als daar een getekende verklaring bij zit dat u daarmee akkoord gaat.

Om te kunnen reizen binnen Schengenlanden met medicijnen die onder de Opiumwet vallen is een Schengenverklaring nodig.

Wilt u weten voor welk land u een Schengenverklaring nodig heeft? Kijk dan op de website van het CAK

Voor de Schengenlanden wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier dat u zelf in kunt vullen. De huisarts zet er dan een handtekening en een stempel op.

Het tekenen en checken van de Schengenverklaring is geen zorg die binnen de zorgverzekering valt. Het kost ons echter wel tijd. Daarom moeten we u de kosten in rekening brengen.

 

U bent bij uw huisarts/praktijkondersteuner/assistente op het spreekuur geweest of u heeft contact gehad met de praktijk ivm een vraag. Vanuit de praktijk is advies gegeven om op deze site te kijken om meer informatie te verkrijgen of te verzamelen alvorens op het spreekuur te komen. Zou u, afhankelijk van wat u met de huisarts besproken heeft, één of meerdere onderstaande formulieren willen invullen en 1 week voor u op het spreekuur komt, willen inleveren op de praktijk?

Download hier:

Download hier: