Praktijkinformatie – Huisartsen De Kroonsteen Beneden – Malden
Header afbeelding
Huisartsen De Kroonsteen Beneden
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Praktijkinformatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 – 17.00 uur.

Telefoonnummer: 024 – 358 02 84

Keuzemenu:

Spoed 1
Algemeen 2
Herhaalrecepten 3
Intercollegiaal overleg 4

Spoed avond, nacht, weekend: 024 352 35 79 .
Visites of een telefonisch consult kunt u aanvragen vóór 13.00 uur.

Voor uitslagen kunt u het beste bellen aan het eind van de ochtend, b.v. tussen 11.15 -13.00. Meestal is het dan wat rustiger aan de telefoon.

Tussen 10:45 en 11:15 en tussen 13.00 en 15.00 staat het antwoordapparaat aan vanwege administratieve werkzaamheden, spreekuren van de assistentes en pauze. Voor spoedgevallen zijn wij wel de gehele dag bereikbaar.

Heeft u geen afspraak, kom dan niet naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op.

Spoed
Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur kunt u voor spoedgevallen de praktijk bellen: 024 – 358 02 84 (keuze 1).
Tijdens de avond en nacht (17.00 – 08.00 uur) en gedurende het weekeinde kunt u bellen naar de huisartsenpost Nijmegen tel. 024 352 35 79
Bezoek alleen mogelijk na afspraak.

De doktersassistente of verpleegkundige van de huisartsenpost kan al op veel vragen antwoord geven. Zij verbindt u zo nodig door met een arts of maakt een afspraak voor een consult op de dokterspost.
De huisartsenpost is gevestigd op het spoedplein van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ te Nijmegen. Volg de borden ‘Huisartsenpost’. Zie ook: www.hapnijmegenboxmeer.nl.

Spreekuur
Indien u meer dan de normale consulttijd (± 10 min.) nodig hebt, meerdere klachten/vragen wilt bespreken of als u met meerdere personen op het spreekuur wenst te komen, meld dit dan bij het maken van de afspraak. Er wordt dan meer tijd voor u gereserveerd.
Voor dringende problemen kunt u binnen één dag terecht bij één van de artsen.
Voor EHBO kunt u altijd terecht op de praktijk. Graag vooraf even bellen, dan kunnen wij rekening houden met uw komst.

Tip: Voor eenvoudige niet-spoedeisende klachten kunt ook via onze website online een afspraak maken.

Telefonisch consult
Als u uw huisarts telefonisch wilt spreken, dan kunt u dit vóór 13.00 uur doorgeven aan de assistente. U wordt dan teruggebeld.

Visites
Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmethoden zijn, zullen wij u vragen om naar de praktijk te komen. Is dit niet mogelijk, dan bezoekt een van de huisartsen u thuis.
Visites kunt u aanvragen vóór 13.00 uur.

In de praktijk werken 6 huisartsen: hr. T. van der Arend, hr. L. van Groenendael, hr. B. Plant, hr. R. aan de Stegge, mw. M. van Voskuilen en             mw. H. Winkelhorst.
Wij streven er naar dat een patiënt steeds bij dezelfde huisarts komt. Bij spoed of afwezigheid van de huisarts kunt u bij de waarnemer of een van de andere artsen terecht.
Als huisartsen werken wij volgens de reguliere (dus niet de alternatieve) geneeskunde.

Op dit moment neemt alleen huisarts T. van der Arend nog nieuwe patiënten aan.

De praktijk leidt artsen op tot huisartsen. Deze artsen zullen steeds gedurende een langere periode in onze praktijk werkzaam zijn. Aanvankelijk werken zij onder directe supervisie van een van de huisartsen en zullen zij geleidelijk steeds zelfstandiger spreekuren, visites en verrichtingen doen.

Er lopen ook regelmatig stagiaires doktersassistente en medische studenten mee in de praktijk.

B. Plant

Huisarts

Beschikbare dagen:

MaDiWoDoVr

BIG nr 29065130201

H.Winkelhorst

Huisarts

Beschikbare dagen:

MaDiDoVr

BIG nr 99057873701

M. van Voskuilen

Huisarts

Beschikbare dagen:

DiDoVr

BIG nr 9055589001

T. van der Arend

Huisarts

Beschikbare dagen:

MaDiWo

BIG nr  79920595601

R. aan de Stegge

Huisarts

Beschikbare dagen:

MaDiWoVr

BIG nr 89024083901

Beschikbare dagen:

MaWoDo

BIG nr 29910495401

Praktijkondersteuners

In de praktijk zijn ook praktijkondersteuners werkzaam: Dorothé Willems en Marlon Raaijmakers. Zij verlenen zorg aan patiënten met een chronische aandoening zoals COPD, ASTMA, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Daarnaast houden zij zich bezig met ouderenzorg en de begeleiding van patiënten die stoppen met roken. Zij houden zelfstandig spreekuren. Alle behandelingen worden met huisartsen besproken en zijn protocollair vastgelegd. Op verzoek van de huisartsen gaan zij op huisbezoek om de thuissituatie te inventariseren. Indien nodig coördineren zij het contact met andere hulpverlenende instanties.

Dorothé Willems

Praktijkondersteuner

BIG nr 29032764830

Praktijkassistente

De praktijkassistentes hebben een groot aantal taken. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en geven telefonische adviezen, zo nodig na overleg met uw huisarts.
Om het spreekuur zo goed mogelijk te kunnen plannen, zullen de assistentes u vragen naar de reden van uw afspraak. Zij hebben net als de artsen geheimhoudingsplicht.
Tevens zijn zij opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren.
Na afspraak kunt u terecht voor o.a. wondverzorging, verwijderen van hechtingen, bloed- en urineonderzoek, het geven van injecties, bloeddruk meten, tapen, longfunctieonderzoek, gehoortesten, oren uitspuiten, het behandelen van wratten en het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek.

Er lopen ook regelmatig stagiaires doktersassistente mee.

POH-GGZ

De huisartsenpraktijken van gezondheidscentra De Kroonsteen en De Vuursteen, huisartsenpraktijk Overasselt en huisartsenpraktijk Mook hebben samen Praktijkondersteuners Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in dienst.

De huisarts kan u naar de praktijkondersteuner GGZ verwijzen bijvoorbeeld bij spanningsklachten, angstklachten, depressieve gevoelens, slaap- of rouwproblemen. In een gesprek bekijkt de praktijkondersteuner GGZ samen met u welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past. Dit kan bijvoorbeeld een aantal gesprekken bij de POH-GGZ zelf zijn of een verwijzing naar een psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker of andere hulpverlening.

De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dit houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw huisarts.

Joyce Kersten

POH-GGZ

BIG nr 59019082230

Ans Majoor

POH-GGZ

BIG nr 40819176830

Praktijkmanager

Het takenpakket van de huisarts is de laatste jaren verzwaard vanwege een verschuiving van taken van de tweede naar de eerste lijn. De praktijkmanager ondersteunt de huisartsen in allerlei niet-medische zaken om hen zo in staat te stellen hun primaire medische taken zo goed mogelijk te vervullen. Zij heeft daardoor een centrale rol binnen de huisartsorganisatie en heeft o.a. taken op het gebied van: Personeel en personeelsbeleid (HR), Communicatie, Innovatie, Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbeleid, Organisatie, Samenwerking (intern en extern), Facilitair en Financiën.

De praktijkmanager werkt bij de vier huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Gezondheidscentra Samen Gezond.

In principe zijn de huisartsen volgens onderstaand schema aanwezig:

T.K. van der Arend: maandag, dinsdag, woensdag
L. van Groenendael: maandag, woensdag, donderdag
B.M.W. Plant: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend
R.J.F. aan de Stegge: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
M.L. van Voskuilen: dinsdag, donderdag, vrijdag
H.J.A.E. Winkelhorst: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdagmiddag

Deze praktijk vindt u op de begane grond en benedenverdieping van gezondheidscentrum De Kroonsteen – Schoolstraat 8 – 6581 BG – Malden

Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en daarom zijn er voor u als patiënt geen extra kosten verbonden aan een bezoek aan uw huisarts. Ook wordt uw eigen risico niet aangesproken wanneer u uw huisarts bezoekt. De huisarts declareert rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Let op!
Kosten voor vervolgonderzoeken of zorg buiten de praktijk worden wél met uw eigen risico verrekend, zoals:

  • voorgeschreven medicijnen
  • laboratorium- of röntgenonderzoek
  • verwijzing naar specialist
  • teleconsultatie

Er is één huisartstarief, dat buiten het basispakket van de zorgverzekering valt, namelijk reizigersadvisering en reizigersmedicatie. Het kan zijn dat u daarvoor wel aanvullend verzekerd bent. Hiervoor kunt u het best uw verzekeraar of uw polis raadplegen. Het tarief voor reizigersadvisering verschilt per huisartsenpraktijk.

Ook keuringstarieven vallen (vanzelfsprekend) buiten de basisverzekering. Voor keuringen en onderzoeken wordt één prestatie onderscheiden met een tarief per 5 minuten door de zorgverlener besteedde tijd. De tijdsduur voor iedere door of namens de huisarts besteedde 5 minuten aan keuringen/ onderzoek, inclusief de besteedde tijd aan bijbehorende rapportage, is leidend voor de declaratie. De in rekening te brengen besteedde tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Voor meer informatie over vergoedingen uit het basispakket kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Tarieven laboratoriumonderzoek

Klik hier voor een overzicht van de tarieven voor laboratoriumonderzoek e.d. van het SHO (Centra voor medische diagnostiek). Dit zijn vastgestelde tarieven door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Tarief No-show
Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts of praktijkondersteuner wil maken neemt ook nog steeds toe. Het is daarom erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd de afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.
Om dit terug te dringen zullen wij deze gemiste afspraken bij de betreffende persoon in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet!
Bent u verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs dat u zich tijdig (minimaal 24 uur van te voren) bij ons afmeldt, zodat de plek die daarmee vrijkomt door iemand anders kan worden ingevuld. Dit geldt voor een afspraak met de huisarts, de assistente en de praktijkondersteuners (ook GGZ).

Indien er geen sprake is van een tijdige afmelding, brengen wij de volgende bedragen in rekening:
Enkele afspraak: 15.00 euro
Dubbele afspraak: 30.00 euro (hieronder vallen ook alle consulten bij de praktijkondersteuners).
Wij hopen op uw begrip en medewerking.