Onderzoeken – Huisartsen De Kroonsteen Beneden – Malden
Header afbeelding
Huisartsen De Kroonsteen Beneden
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Onderzoeken

SHO (Stichting Huisartsenlaboratorium Oost) is op maandag t/m vrijdag aanwezig op de benedenverdieping van het Gezondheidscentrum De Kroonsteen 8.

Bloedafname kan alleen op afspraak gedaan worden.

Bel nummer 088-999 7777 of maak een afspraak via de website www.sho.nl.

Voor bloedafname kunt u ook terecht bij het SHO, Kamerlingh Onnestraat 18, 6533HL Nijmegen.

Als u een verwijzing van uw huisarts heeft om bloed te laten prikken, dan heeft u geen formulier meer nodig. Dit is online al doorgestuurd. U dient zich wel te kunnen legitimeren.

Klik hier voor een overzicht van de tarieven voor laboratoriumonderzoek e.d. van het SHO (Centra voor medische diagnostiek). Dit zijn vastgestelde tarieven door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Als u pijn heeft bij het plassen of heel vaak moet plassen, dan is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken.
Vooral vrouwen kunnen nog wel eens last hebben van een blaasontsteking.
Maar ook bij mannen en kinderen moet bij deze klachten de urine worden gecontroleerd.
U kunt de urine ‘s morgens vóór 10 uur inleveren bij de assistente.
Zet wel duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje.

Diverse aandoeningen kunnen door de huisarts behandeld worden. Het gaat b.v. om zaken als verstopte talgklieren, bultjes in of op de huid, ontsierde moedervlekken en ontstoken teennagels. Het is daarbij noodzakelijk de aandoening eerst een keer op het spreekuur te laten zien. De huisarts kan dan beoordelen of behandeling in de praktijk mogelijk is en hoeveel tijd ingepland moet worden.

Het is mogelijk om in de praktijk een ECG te maken.
Hartfilmpjes worden gemaakt door de assistente . Het gebeurt alleen als op basis van voorafgaand onderzoek door de huisarts gebleken is dat het zinvol is.

Alle mensen van 60 jaar en ouder komen in aanmerking voor de griepprik.
Dat geldt ook voor mensen onder de 60 jaar met hart- en/of longaandoeningen, suikerziekte, nierpatiënten en mensen met verminderde afweer. Bij hen kan griep ernstige gevolgen hebben.

Als u tot een van deze doelgroepen behoort, is het voor u belangrijk een griepprik te halen.
Let wel, een griepprik helpt alléén tegen griep veroorzaakt door het influenzavirus.

Iedereen die voor de griepprik in aanmerking komt krijgt in de tweede helft van oktober een oproep thuis gestuurd. Indien u op 1 november nog geen oproep heeft ontvangen, neem dan in de eerste week van november contact op met de assistente.

Als u niet behoort tot de risicogroep en toch een griepprik wilt, komen de kosten voor uw eigen rekening.

Bij longaandoeningen, met name bij chronische ziekten zoals astma en COPD (ook wel emfyseem genoemd) kan met een longfunctieonderzoek bepaald worden wat de kwaliteit van de longfunctie is.
Vaak gebeurt dit onderzoek (blazen) op verwijzing van de huisarts door de assistente of praktijkondersteuner.

We meten de longfunctie met een spirometer. Het onderzoek is eenvoudig.
De assistente zegt precies wat u moet doen. U gaat rechtop zitten en sluit de tanden en lippen om het mondstuk van het apparaat. U kunt hier gewoon door ademen. Dan vraagt men u diep in te ademen en dan met kracht uit te blazen. Deze meting moet minstens twee keer worden herhaald om een betrouwbaar resultaat te krijgen.

Daarna krijgt u eventueel een pufje van een luchtwegverwijderaar om in te ademen.
Na ongeveer 20 minuten wordt het onderzoek herhaald om de werking van het pufje op uw longfunctie te meten.

Twee huisartsen hebben zich gespecialiseerd in oogheelkunde. In de praktijk is hiervoor speciale apparatuur aanwezig. Het is daardoor mogelijk om beter vast te stellen wat de oogheelkundige problemen zijn. Soms is na onderzoek duidelijk of u al dan niet met spoed naar de oogarts moet of dat u beter bij de opticien terecht kunt met uw probleem.

Afspraken voor een uitgebreid oogheelkundig onderzoek maakt u in overleg met uw eigen huisarts.
Houdt u er rekening me dat bij een dergelijk onderzoek de ogen vaak gedruppeld worden en u enige tijd wazig ziet. Het is dan niet mogelijk om bijv. zelf met de auto naar huis te rijden.

Download hier het formulier met instructies voor als u binnenkort een afspraak heeft voor een oogheelkundig onderzoek.

Kijk voor reizigersadvies op: www.ggdreisvaccinaties.nl

De voorkeursbehandeling van gewone wratten is “aanstippen” ofwel bevriezen met vloeibare stikstof.
Soms is daarnaast behandeling met wrattentinctuur zinvol om de wrat en het eelt dunner te maken.Afspraken voor aanstippen kunt maken met de assistente voor het spreekuur van de assistentes.
Als u er niet zeker van bent dat het gaat om een gewone wrat is het verstandig eerst een afspraak te maken met uw huisarts.