Nieuws uit de praktijk – Huisartsen De Kroonsteen Beneden – Malden
Header afbeelding
Huisartsen De Kroonsteen Beneden
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Nieuws uit de praktijk

Huisarts Ellie Jacobs heeft per 01-01-2023 haar praktijk overgedragen aan huisarts Léon van Groenendael, een ervaren huisarts die al langere tijd in onze praktijk meewerkt. Daarnaast zal huisarts Thijs van der Arend als vaste huisarts in onze praktijk werkzaam zijn. Samen zullen zij de patiënten van Ellie Jacobs overnemen.
Ellie Jacobs is 34 jaar in onze praktijk huisarts geweest. Zij heeft altijd met veel plezier gewerkt en bedankt haar patiënten voor het vertrouwen en de prettige samenwerking.

De wachttijden aan de telefoon zijn soms best lang. Wij doen ons uiterste best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.
U kunt ook online een afspraak maken of uitslagen inzien in uw eigen dossier. Ook kunt u via een e-consult een vraag stellen aan uw eigen huisarts.
Ga hiervoor naar de website: huisartsendekroonsteenbeneden.nl / patiëntenomgeving. Hier kunt u zich registreren. U moet zich daarna nog wel eenmalig legitimeren bij de assistente voordat wij uw dossier kunnen koppelen.

SHO (Stichting Huisartsenlaboratorium Oost) is op maandag t/m vrijdag aanwezig op de benedenverdieping van het Gezondheidscentrum De Kroonsteen 8.

Bloedafname kan alleen op afspraak gedaan worden.

Bel nummer 088-999 7777 of maak een afspraak via de webiste www.sho.nl

No-show
Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts of praktijkondersteuner wil maken neemt ook nog steeds toe. Het is daarom erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd de afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.
Om dit terug te dringen zullen wij per 1 januari 2017 starten met het in rekening brengen van deze gemiste afspraken bij de betreffende persoon. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet!
Bent u verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs dat u zich tijdig (minimaal 24 uur van te voren) bij ons afmeldt, zodat de plek die daarmee vrijkomt door iemand anders kan worden ingevuld. Dit geldt voor een afspraak met de huisarts, de assistente en de praktijkondersteuners (ook GGZ).
Indien er geen sprake is van een tijdige afmelding, brengen wij de volgende bedragen in rekening:
Enkele afspraak: 12.50 euro
Dubbele afspraak: 25.00 euro (hieronder vallen ook alle consulten bij de praktijkondersteuners).
Wij hopen op uw begrip en medewerking.